Corona virus – Status per 30 juni 2020

Op deze pagina informeren wij over de praktische gevolgen van de maatregelen in verband met het Corona virus voor het zeekadetkorps Vlaardingen.

In de afgelopen weken zijn er meerdere verruimingen geweest in de maatregelen tegen het Corona virus. Voor het zeekadetkorps betekend dit dat de meeste activiteiten weer mogelijk zijn:
  • De korpszaterdag vindt weer op de normale manier plaats. Aan boord gelden nog wel aanvullende maatregelen op hygiene gebied;
  • Het zomerkamp kan uiteindelijk in aangepaste vorm plaatsvinden. Meer informatie daarover volgt per brief.

De algemene richtlijnen van het RIVM blijven gelden, met name verwachten wij dat leden die symptomen die bij Corona besmetting optreden thuisblijven en bij besmetting diect het zeekadetkorps informeren zodat wij verdere maatregeln kunnen nemen.

De richtlijnen van het RIVM zijn hier te vinden.

Bericht 15 mei 2020

Na de aankondigingen van de overheid over het stapsgewijs weer openen van de samenleving gaat ook het zeekadetkorps op een aangepaste en veilige manier weer de activiteiten beginnen.
In aanvulling hierop zal er meer praktische informatie volgen. Deze zal via de WhatsApp of de e-mail door de scheepsleiding worden gegeven. Daarnaast zal het merendeel van de informatie ook op deze website terug te vinden zijn.
Wat gaan we doen?
De korpszaterdag gaat per 16 mei 2020 weer van start. De korpsdag is voorlopig wel korter, van 13:00 tot 17:00, en er zal geen lunch aan boord zijn.
Om aan de huidige maatregelen te voldoen kunnen we nog niet met zijn allen tegelijk aan boord. Het korps is in twee groepen verdeeld, die om de zaterdag aan boord zullen zijn. Hoewel dat betekend dat er niet voor iedereen iedere zaterdag activiteiten zijn, kunnen we op deze manier wel meer en leukere dingen doen op de zaterdag. Jullie worden apart over de indeling van de groepen geïnformeerd.
Je komt op zaterdag in werkpak naar de Assam II, en neemt eigen drinken en eventueel snacks mee. Na afloop gaat iedereen direct weer naar huis. Ouders kunnen uiteraard hun kinderen brengen en halen, maar kunnen niet aan boord komen en worden geacht ook aan de kade de RIVM maatregelen in acht te nemen.
Activiteiten, inclusief pikheet en instructies, vinden in principe buiten plaats. Bij (zeer) slecht weer is het daarom mogelijk dat de korpsdag niet doorgaat. De Assam II zal beperkt toegankelijk zijn, het grote verblijf en de andere verblijven in het voorschip zijn in ieder geval niet toegankelijk. De eerste dag aan boord zal er gelegenheid zijn om de persoonlijk spullen van boord op te halen, die moeten daarna dan mee naar huis worden genomen.
De WC’s zullen beschikbaar zijn gedurende de dag, maar iedereen wordt verwacht daar zo min mogelijk gebruik van te maken.
De activiteiten zullen aangepast zijn aan de RIVM maatregelen. Dit zal bij de activiteiten worden uitgelegd.
Namens het bestuur is de commandant ZKOFF1 Taco Wendels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken aan boord. Praktisch gezien zullen op de korpsdag de officier en de onderofficer van de wacht verantwoordelijk zijn voor de naleving van de extra maatregelen. Hun aanwijzingen dienen dan ook strikt opgevolgd te worden.
Tenslotte
Voor de korpsdagen geldt dat we mogelijk na 1 juni meer kunnen doen. Dit is echter nog afhankelijk van de overheid en instemming van de gemeente. Zodra dit duidelijk is, zullen we hier nieuwe informatie over sturen.
Voor het zomerkamp is het ook nog even afwachten. Het zeekadetkorps is, samen met Scouting Nederland en andere organisaties, in gesprek met de overheid over wat er mogelijk is. Ook daarover wordt rond 1 juni meer duidelijkheid verwacht. Wij houden de week van 17 tot 26 juli in ieder geval vrij om mogelijk activiteiten te kunnen organiseren.

Bericht 3 mei 2020

Korpszaterdag

De mogelijkheden voor de korpszaterdag blijken in de praktijk heel beperkt te zijn. Met name de 1,5 meter afstand voor jongeren, nadruk op alleen buitenactiviteiten en beperkingen op het aantal personen dat bij elkaar mag komen maakt het lastig onze activiteiten weer op een zinvolle manier op te starten.

Hier is met bestuur en scheepsleiding overleg over geweest. Op dit moment hebben we nog geen mogelijkheden om de activiteiten weer op te starten, maar we zijn aan het denken over mogelijkheden die in de praktijk kunnen en gaan werken. Zodra er mogelijkheden zijn zullen we meer informatie geven via de scheepsleiding.

Kampen en evenementen

Hoewel nog veel onduidelijk is, wordt de week van zomerkamp voorlopig beschikbaar gehouden en wordt indien mogelijk een (eigen) zomerkamp georganiseerd. Dit kan uiteraard alleen als de maatregelen vanuit de overheid dit op dat moment toelaten. Hiervoor houden wij de ontwikkelingen rond de maatregelen in de gaten.

Wij zouden dit jaar met de Assam II deelnemen aan het nationaal zomerkamp van Zeekadetkorps Nederland in verband met het 65 jarig jubileum van Zeekadetkorps Nederland, een evenement met enkele honderden deelnemers. Dit nationaal zomerkamp zal niet doorgaan.

Naast nationaal zomerkamp zouden wij deze zomer deelnemen aan de Wereldhaven dagen in Rotterdam en Sail 2020 in Amsterdam. Hiervan is bekend geworden dat deze evenementen niet doorgaan, en Sail zelfs naar 2025 wordt verplaatst.

Dit betekend dat er tot begin september, naast mogelijk het zomerkamp, er helaas geen verdere evenementen of extra activiteiten meer op de agenda staan, aangezien deze niet doorgaan of niet mogelijk zijn onder de huidige maatregelen.

Bericht 31 maart 2020

De bekendmaking van de overheid van dinsdag 31 maart 2020 betekent helaas dat tot en met in ieder geval 28 april 2020 ook onze normale activiteiten niet door kunnen gaan.

Daarnaast blijft de maatregel dat alle extra activiteiten tot en met 1 juni 2020 niet door kunnen gaan ook van kracht.

Bij nieuwe ontwikkelingen en wanneer er bericht komt dat wij weer op normale wijze onze activiteiten kunnen houden zullen we via de WhatsApp groepen informeren en deze informatie verder aanvullen. Voor verdere vragen kunt u terecht bij bestuur of scheepsleiding, zie hiervoor ook de contact pagina.

Bericht 28 maart 2020

Op dit moment zijn alle activiteiten afgelast in verband met de geldende maatregelen vanuit de overheid. Voor de zaterdag activiteiten wachten we de update die voor komende dinsdag is aangekondigd met spanning af. In de basis zullen wij de adviezen / richtlijnen voor scholen en (sport)verenigingen volgen. Daarvoor geldt zoals jullie weten dat deze maatregelen nu tot 6 april gelden, maar we verwachten dat we daar dus na komende dinsdag meer over kunnen zeggen.

De komende periode zal er door de scheepsleiding wel noodzakelijk onderhoud aan boord van de Assam II worden gedaan. Dit geldt dat er vanaf de rang van Bootsman mensen aan boord kunnen zijn om dit uit te voeren, waarbij zij de richtlijnen van het RIVM zullen hanteren. Dit betekend niet dat er dan ook kadetten of kwartiermeesters aan boord kunnen zijn, dit is in verband met de geldende maatregelen niet mogelijk.

Voor de overige activiteiten geldt nu de dat de maatregelen deze tot aan 1 juni niet toestaan. Dat betekend dat alle activiteiten die op de agenda stonden tot die datum zijn geannuleerd. Dit zijn in ieder geval de herdenkingen rond het Wellington monument en 4 mei, maar ook Koningsdag, wrikwedstrijden, vaardag en helaas ook het Hemelvaartskamp.

Met name het laatste zal voor iedereen een teleurstelling zijn, ook voor ons zelf. Wij gaan voor het Hemelvaartskamp een alternatief zoeken, maar dat kunnen we pas concreet doen zodra het duidelijk wordt wanneer de beperkende maatregelen niet meer van kracht zijn. Wij houden jullie hierover op de hoogte

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.

Share This