Uitbreiding van het bestuur

Het zeekadetkorps Vlaardingen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kwaliteit en veiligheid van het korpsschip Assam II. Met het afronden van Project Certificaat van Onderzoek in het najaar van 2017, is deze periode afgesloten.

Een keerzijde is dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor het onderhouden van het korpsschip en bijbehorende vaartuigen. De huidige leden van de staf hebben bijna allemaal een baan in de maritieme wereld en zijn hierdoor met regelmaat niet aanwezig op de korpsbijeenkomsten. De kaderleden die wel aanwezig zijn hebben veelal hun handen vol aan het begeleiden van de zeekadetten en minder tijd voor het onderhoud van het schip en vaartuigen.

Het bestuur ziet het als haar belangrijkste taak om het onderhoud en behoud van schip en vaartuigen weer terug te brengen op het oude niveau. De eerste fase hierbij is het uitbreiden van het bestuur om zo slagvaardig aan de nieuwe doelstelling te kunnen werken. Daarnaast zoeken wij vrijwillgers die de handen uit de mouwen willen steken en zich nuttig kunnen maken in het onderhoud aan boord. Dit alles in goed overleg met bestuur en leiding.

 

Wij zoeken:

Voor het dagelijks bestuur;
Een secretaris die geen secretaresse is

Als aanvulling op het bestuur;

Een commissaris materieel die goed kan ‘regelen’
Een commissaris ledenwerving/PR die voor veel kadetten kan zorgen
Een commissaris sponsors die de nodige euro’s en materiaal kan binnenhalen
Een commissaris opleidingen die de kadetten de nodige kennis kan bijbrengen

Het huidige bestuur bestaat uit vier leden:

Voorzitter: Edgar Aaldijk
Secretaris: Philip Marmarinos
Penningmeester: Simone Bijlsma
Lid bestuur: Jasper Dragstra (tevens Commandant)
Adviseur (geen lid van het bestuur) Anne Zwaagstra

Het bestuur komt één maal per kwartaal bijeen voor een bestuursvergadering. Daarnaast is er overleg tussen de verschillende commissies. Bij belangstelling voor een functie stellen wij een proefperiode van een kwartaal voor, ingaand in overleg..

Vlaardingen, 18 november 2017

Edgar Aaldijk – Voorzitter
voorzitter@zeekadet.nl
06 20 47 87 86

Share This