Disclaimer

Privicy beleid

Wij vinden het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Verantwoordelijkheid

Het Zeekadetkorps Vlaardingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dit meldt door een e-mail te sturen.

Aansprakelijkheid

Het Zeekadetkorps Vlaardingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade, in welke vorm dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwilligers van het Zeekadetkorps Vlaardingen.

Copyright

Alle op de website geplaatste informatie valt onder het copyright van het Zeekadetkorps Vlaardingen. Foto’s en beeldmateriaal vallen onder het copyright van het Zeekadetkorps Vlaardingen of van de fotografen en vervaardigers en mogen niet zonder toestemming vooraf door anderen worden gebruikt.

Links naar websites van anderen

Deze website bevat links naar websites die door anderen dan door het Zeekadetkorps Vlaardingen worden beheerd. Het Zeekadetkorps is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Voorwaarden met betrekking tot de webshop

Privacy en Disclaimer
Leveringsvoorwaarden

Korpsgegevens

Zeekadetkorps Vlaardingen
Kievitlaan 46
3135 KB Vlaardingen
Nederland
Tel. 06-20 47 87 86

KvK-nummer 41 141 042
IBAN NL47INGB0003808073

Back to Top
Share This